Forside

Skriv til webmaster
Design: Anders Boye
www.andersboye.dk
Generalforsamling
finder sted den 7. juni kl 19-21 i Lokalhistorisk arkiv, Ryttergade 3, Brylle, 5690 Tommerup

Generalforsamlingen blev udskudt fra den 20. marts på grund af restriktionerne, men nu bliver den gennemført som oprindelig annonceret:
Før generalforsamlingen vil museumsinspektør Ellen Warring fortælle historien om det fynske rytterdistrikt og om de 20 fynske skoler, der blev opført mellem 1721 og 1727. Skolerne blev bygget af Frederik den Fjerde som godsejer, ikke som monark. Han havde nok håbet på, at de private godsejere ville følge trop; men der skulle gå mere end 50 år, inden det for alvor blev iværksat. Først i 1814 kom der en almueskolelov, der gjaldt alle børn på landet.

Dagsorden for generalforsamling ifølge vedtægterne:
a) Valg af dirigent
b) Beretning ved formanden
c) Forelæggelse af regnskab
d) Fastsættelse af kontingent
e) Indkomne forslag
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
g) Eventuelt

Udsat
Generalforsamling og foredrag om de fynske rytterskoler er udsat! Ny dato: Mandag den 7. juni kl. 19.00. Se mere under Arrangementer.

Fynske Årbøger 2020
Pris: 175,- for ikke-medlemmer

Indhold Fynske Årbøger 2020

Boghandleren fra Nyborg – Johan Nicolai Gomard
af Pia Sigmund
En hilsen i sten – fynske minder om Genforeningen
af Sissel Bjerrum Fossat og Michael Borre Lundø
”Hvis det er smukt, må jeg eje det” – en analyse af samlingens principper og samlerens drivkraft
af Ingrid Vatne
Enggården i Tommerup – når arkæologi og historie mødes af Kirsten Prangsgaard og Peder Dam
Lokalhistorie for læg og lærd af Kasper Rathjen
Billedartikel: Det blodige forår 1945 af Ellen Warring med fotos af Grethe Hardie Hansen
Mester Hans Urne og den trykte bog – et odenseansk eksperiment for 500 år siden af Lars Bisgaard
Jørgen Gyldenstierne - En overgangsskikkelse i reformationstidens Odense af Per Seesko
Et fynsk dronningehof set i et skoperspektiv
af Peter Krogsted Nielsen
Dronning Christines hof i Odense og relationerne til residensbyen af Mirja Piorr
Så fast en bolig – Odenses 1500-tals bispegård set som en borg af Mikael Manøe Bjerregaard
Ny lokalhistorisk litteratur
Foreningsmeddelelser
Nyhedsbrev
Modtag Historisk Samfunds Nyhedsbrev.
Klik på Tilmelding Nyhedsbrev og skriv dit Navn.
Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet.
Tilmelding Nyhedsbrev
CVR 73951011 - BANK: Nordea reg.nr. 2376 konto 6883 449 914 - IBAN: DK1020006883449914
- SWIFTADRESSE: NDEADKKK