Andre Fynske Årbøger
Her kan du se tidligere udgaver af Andre Fynske Årbøger

Andre Fynske årbøger 2012
Andre Fynske Årbøger 2013
Andre Fynske Årbøger 2014
Andre Fynske Årbøger 2015
Andre Fynske Årbøger 2016
Andre Fynske Årbøger 2017

De fynske årbøger 2018
Ved Pia Sigmund
Årbøger modtaget til Historisk Samfund for Fyns pr. 19.07.2018

Odense

2017 ODENSE BYS MUSEER
UDGIVET AF Odense Bys Museer
Redaktion: Asger Halling Lorentzen, Jens Toftgaard og Merete Schultz
Torben Grøngaard Jeppesen: Det lange perspektiv
Mette Staursbøll/Mette Kiilerich: Børnelaboratoriet - det handler om (god) kemi
Mads Runge: Knuds Odense - vikingernes by Dyveke Skov Larsen/Jan Bo Jensen: Fra brænderi til børnemuseum - historien fra en 200 år gammel bebyggelse på Møntergården
Mogens Bo Henriksen/Jesper Hansen: En 10.000-årig skifter køn - et portræt af jubilaren fra Koelbjerg
Jakob Bonde/Jesper Hansen: Bronzealder i fugleperspektiv. Et fynsk kulturlandskab fra yngre bronzealder
Henrik Lübner: En have fra Andersens eventyr
Ejnar Stig Askgaard: Æresborger
Torben Grøngaard Jeppesen: Antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad
Lise Marie Nedergaard: Jeg er kongen! Om forløb for specialklasser i Børnekulturhuset Fyrtøjet
Lise Kapper/Christian Hviid Mortensen: Da medierne blev kulturarv

ODENSEBOGEN 2018
Udgivet af Byhistorisk Udvalg. I kommission hos Syddansk Universitetsforlag
Redaktion: Jørgen Thomsen (formand), Hans Chr. Johansen, Jeppe Nevers, Steen Ousager og Johnny Wøllekær.
Poul Nielsen: Det sidste vidne. Otte år af et langt og spændende liv (1937-45)
Martin Overby: Odenses ansigt udadtil. Fyens Forum i 42 år
Fritz Bonde: Børn vælger ikke selv! Barndoms- og ungdomserindringer
Jesper Kirkebæk: Menneskets bedste ven - det dyre bekendtskab. Om odenseanerne og hundeafgiften i 1920´erne
Haakon Nederland: Snedkerlærliing og nødhjælpsarbejder. Fra Odense til Liechtenstein i 1920´erne
Johnny Wøllekær: Alle tiders drømme for Odense. Et historisk perspektiv
Frans Bay: "Mennesker er bedre tjent med at eje end med at leje". Byggekongen Jens P. Koch og hans byggerier i Odenseområdet Liss Thomsen: Et lyst sind i en mørk tid. Dagbogsnotater januar 1944 - august 1945
Jens Åge S. Petersen: Frie køer og socialistiske tyre. Nikita Khrusjtjovs besøg på Fyn og i Odense
Knud Hage: Fra jomfruburet til Kramboden. Fortællinger fra et liv med tin(g) og sager
Frank Büchmann-Møller: God mad og lidenskab for jazz. Erik Ringsmose og Blomsten (1990-2000)
Jørgen Thomsen: "Ærlige venner". Borgmester Verner Dalskov (1932-2017)
Karin Ramskov Andersen: Årets begivenheder 2016

Østfyn

CARTHA 2017/2018
Årsskrift for Østfyns Museer Udgivet af Østfyns Museer 2018.
Redigeret af Kurt Risskov Sørensen
Jørn Dietrich: Vagabonden Niels Jørgensen - en skæbne i et Danmark før velfærdsstaten
Malene Refshauge Beck: Bronzealderens firstmovers - gravhøjen ved Kalvehavegård
Disa Simonsen: To jernudvindingsovne ved Selleberg Gods
Malene Linell Ipsen: Fynbomalernes breve - Kilder til Dansk Kunsthistorie
Lene Feveile: "Mit Østfyn" - en rejse i de lokale kulturhistorier
John Vilhelmsen: Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn
Afdelingslederne ved Østfyns Museer: Årsberetning for Østfyns Museer

Nyborg - før & nu 2017
Årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg Museumsforening, Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med Nyborg Bibliotek
Udgivet på Nyborg Lokalhistoriske Forlag.
Redaktion: Janus Møller Jensen, John Maalø Larsen, Leif Trebbien
Redaktionen: Forord
Nicolai Knudsen: Landsknægte i dansk tjeneste - Hvordan de danske konger så på brugen af landsknægte i den danske hær
Janus Møller Jensen og Eva Becher: Lerche - Borgmester, købmand og slægten i renæssancen
Mogens Bjerrisgaard Lange: De tre ledvogterhuse/skovfogedboliger ved Christianslundskoven - En samling kilder til belysning af deres historie
Hugo Albahn Hansen: Nyborg Sangforening
Peter Engel: Dystløberfester i Nyborg
Christan Kaaber: At samle ind - og at dele ud - Apoteker Sibbernsen og hans bøger
Claus Markussen: Mads Christensen Flintholm - Præst under besættelsen

Sydfyn

ÅRBOG 2017. SVENDBORG MUSEUM
Redigeret af Esben Hedegaard
Esben Hedegaard: Forord
Per O. Thomsen: Gravpladser fra romersk jernalder på Sydfyn
Nils Valdersdorf Jensen: Utopia i Øhavet? Lovovertrædelser og løsagtighed i Drejø Sogn
Anders Monrad Møller: Briggen BORNHOLM fra Svendborg
Hanne Jensen, Bjarne Gregersen og Hans Kaae: Mindedal Rasmussen i papir og mursten. Spor efter 108 års arkitektvirke på Sydfyn
Martin Friis Hansen: Peter Amerikaner - Den fantasifulde forbryder
Esben Hedegaard med bidrag af Bjarne Gregersen, Gunnar Thomsen og Gudrun Fussing: Glaspladesamlingen - gave og forbandelse

STAVN 2017.
BERETNINGER OG HISTORIER FRA FAABORG-EGNEN
Udgivet af museer, arkiver og folkemindesamlinger i den nu forhenværende Faaborg Kommune.
Redaktion: Eva Frellesvig, Finn Kyhn, Susanne Jervelund, Kirsten Teisner, Jan Fischer-Nielsen, Tissel Lund-Jacobsen
Jens Haastrup: Bystævnets historie
Bruno Clausen: Den trafikale infrastruktur og udviklingshistorie
John Hollænder: Fra køer og kokasser til Korinth IF
Lennart Weber: Katterød set gennem postkort. Landsbyidyl med store drømme
Finn Kyhn: KFUM-spejderne i Brahetrolleborg
Jan Fischer Nielsen: Kræn, Gamlingen, Hønisse, Farfar
Gerda Nielsen: Lærer Peder Mortensen, Vester Aaby
Carsten Hjelholt: Faaborgs måske sidste rebslager
Verner Storm Hansen: Erindringer om Falsled Kro gennem tiden
Jens Bang: En skæbnesvanger nat. Horne Præstegaards brand i 1952
Anne Mette Rasmussen: På en rejse med kultur i rygsækken med Jørgen Rasmussen
Susanne Jervelund: Svaner til Tokyo
Flemming Brandrup: Arkitekt Frits Jørgensens restaurering af Vesterport i 1917
Ernst F. Petersen: Familien Vølunds gamle biler i Haastrup

Vestfyn

VENDS 17
Årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn
Udgivet af Vends Herreds Udgiverselskab.
Redaktion: Hans Jensen m.fl.
John Pedersen: Et bryllup med pomp og pragt på det gamle Hindsgavl
Aase Marie Sandberg: Barndomserindringer fra 1940´erne og 1950´erne
Karen-Lisbeth Vognsen: Møller - en håndværkerfamilie. Bogbindere og glarmestre i Fredericia, Middelfart og Nørre Aaby
Poul Christensen: Missionsfolk og grundtvigianere i Vejlby sogn
Grethe Marcussen: En sønderjysk optant på Blanke Vestergaard
Peter Storm: Ellegård på Fønsskov
Erik Kristiansen: Bakkehuset, fra herskabsvilla til nedrivning

Vestfynsk Hjemstavn - liv og land 2017
Udgivet af Vestfynsk Hjemstavnsforening.
Paul V.A. Smith og Rasmus Bjørgmose: Forord. Årets gang.
Hans Lauridsen: Da smedjen kom til Gummerup
Børge Jensen: Fester for sommerens komme
Uffe Ellemann-Jensen: Hjorddrengen der blev sognekonge i Haarby, Chresten Ivar Johannessen, 1888-1983
Evald Andersen: Skydebjerg Kro
Hans Lauridsen: Sabotage på Assensbanen
Randi Faxøe Riisom: Hjelmerup
Lars Christensen: En gudelig væver og samfundsrevser. Arvestykker fra Lars Clausens væv
Henrik Madsen: Frugtavler C.C. Madsen. 80 års plantagedrift i Søholmshuse slut
Da rotter og ræve kom til Bågø
Margit Egdal: Farvel og tak fra den gamle redaktør

Nordfyn

Bogense Årbog 2018
Nordfyns Museum, Bogense Lokalhistoriske Arkiv
Udgivet af Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv.
Redaktion: Palle E. Petersen
Palle E. Petersen: Inddæmningen af Lillestrand vest for Bogense
Allan Bjørck-Jensen: Hvad man kaldte de gode borgere i førkrigstidens Bogense
Henry Eriksen: Min barndom og ungdom i Kassemose
Palle E. Petersen: Hvem er mit biologiske ophav? - Om en fødsel i Skovby-lejren i 1946
Else Johansen Schultz: Min rejse til Amerika

Sletten 2017 Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie
Udgivet af Nordfyns Museum og lokalarkiverne i Bogense, Søndersø, Otterup, Lumby og Allesø/Broby/Næsby.
Redaktion: Palle E. Petersen
Poul Hansen: Rutebiler i Tørresø
Lisette Juhl Hansen: De tyske flygtninge på Nordfyn 1945-47
Erik Toft Knudsen: Min barndom på alderdomshjemmet Enrum
Mette Mørk Madsen: Ballade ved Bybækkens oprensning i juli 1820
Johannes Wendt-Larsen: Lokale historiske mindesten i gl. Allesø og Næsbyhoved sogne
Per Lunde Hansen: Langesø blomsterløgpark

ÅRSSKRIFT 2017
Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Forening
Udgivet af Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Forening.
Redaktion: Rasmus Willaing Lock m.fl.
Erling Larsen & Rasmus Willaing Lock: Tværskov - et lille stykke fynsk kulturhistorie
Lisette Jul Hansen: Flygtningelejrene ved Dallund Slot
Per Lunde Hansen: Himmelstruphus - et gemt og glemt voldsted
Anne Sass Bak: Hårslevrevy 1982 til 1991
Erling Larsen & Rasmus Willaing Lock: Fra savværk via pindestole til Farstrup Comfort
Erling Larsen & Rasmus Willaing Lock: Årets gang på arkivet

Midtfyn

BROBY LOKALHISTORIE 2017
Udgivet af Broby Lokalhistoriske Forening.
Redaktion: Margit Larsen og Marie Kallehauge
Marie Kallehauge: Fra fæstebonde til selvejer
Margit Larsen: Fra fæste til selveje i 1917
Bo Petersen: Store overskrifter fra 1960
Poul Erik Borg: Historien om Hawaiigartneriet
Margit Larsen: Lindberg-Samlingerne
Margit Larsen: Årsberetning for 2016

BYHORNET NR. 71 - ÅRG. 44 MARTS 2017
Lokalhistorisk Tidsskrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne.
Redaktion: Edvin Larsen
Edvin Larsen: Forord
Keld Riber: Om årets arbejder i gamle Ryslinge (7)
Edvin Larsen: Pakhuset - Svendborgvej 19
Runa Fjeldstad: Et hus gennem 100 år
Edvin Larsen: Det skete i 2016
Poul Toudal Frandsen: Formandens beretning
Keld Riber: Beretning fra arkivet

BYHORNET NR. 72 - ÅRG. 45 MARTS 2018
Lokalhistorisk Tidsskrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne.
Redaktion: Edvin Larsen
Edvin Larsen: Kværndrup Scene - hvad er det?
Runa Fjelstad: Et rids af et aktivt præsteliv i Ryslinge fra 1931-36
Poul Toudal Frandsen: Den Faberske Samling
Edvin Larsen: Det skete i 2017
Poul Toudal Frandsen: Formandens beretning
Keld Riber: Beretning fra arkivet

Ræthinge-Posten
Årsskrift for Midtfyns Museumsforening og Ringe Lokalhistoriske Forening 2018
Udgivet af Midtfyns Museumsforening og Ringe Lokalhistoriske Forening.
Redaktion: Kirsten Hansen, Else-Marie Albrekt og Inger Ovnbøl
Else-Marie Albrekt (red.): En "Træsko-unges" liv (Del 3, ungdomsårene)
Kirsten Hansen: Andelsmejerier på Midtfyn
Inger Ovnbøl: To jyder flytter til Sødinge

Tilforn
Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv 2017
Udgivet af Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.
Redaktion: Finn Juul, Gitte Assarsson, Hans Lauridsen, Ingemann Jensen, Anna Andersen
Elita Tønnesen: Amtsudstilling i Glamsbjerg 17.-26. sep. 1926
Evald Andersen: Boghandel i Glamsbjerg 1907-1925
Jens Haugaard Jensen: Vilhelm Storch - Køngdreng, Dybbølveteran
Ingemann Jensen: En lille vise til Voldtofte
Hans Lauridsen: Olieboring ved Bærholm
Kirsten Brunslev: Smeden Sofus i Voldtofte
John Gummer Andrea: Distiktsjordemoderen i Køng Sogn 1860-1909
Elita Tønnesen: Nybyggerne

Øerne

TÅSINGE ÅRBOG 2017
Udgivet af Taasinge Museumslaugs Forlag
Redaktion: Taasinge Museumslaugs Årbogsudvalg
Keld Thrane: Nyt fra Taasinge Museumslaug
Ove Krogh: Smeden i nederste Lundby
Kirsten Nistrup Vilhelmsen: Købmand Anton Madsen
Lone Fallentin: Kongen i urskoven
Lars Rasmussen Højte: Min bryllupsdag
Keld Bo Larsen: Den første husmand på Tåsinge
Jytte Munch: Pas på - ellers kommer Mikkel Foged
Hanne Staff Johansen: Glimt af Tåsinges historie og natur
Lone Fallentin: Konkylierne

ÆRØ MUSEUM. ÅRBOG 2017
Udgivet af Ærø Museum
Redaktion: Kim Furdal og Sille Radoor Larsen
Nicolaj Friderichsen: Forord
Jesper Groth: Fra Ærøs glemmebog - Ærøs indlemmelse i kongeriget i 1867
Torben Vestergaard: Kellinghusenfajance - en ærøsk forbindelse til Holsten
Kim Furdal: Nye perspektiver på Ærøskøbings grundlæggelse
Sille Radoor Larsen: Beskrivelse over Ærø - J.R. Hübertz og Ærø
Kim Furdal: Byggeskik og arkitektur i Ærøskøbing
Kim Furdal: Årsberetning for 2017

ØBOER 2017
Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø
Udgivet af Foreningen til udgivelse af Historisk årbog for Langeland og Strynø
Redaktion: Tessa Clausen og Ejgil Larsen
Kirsten Nistrup Vilhelmsen: "Sommerlejren" - Longelse Sønderskov
Conny Lindbjerg: Savværket i Bagenkop
Skjold Christensen: Valdemar Jørgensen - arkitekten fra Strynø
Grethe Fink: Erindringer om livet på Tullebølle mejeri
Peder Dons Laursen: Dengang de store navne kom til Rudkøbing
Kirsten Nistrup Vilhelmsen: Andelsfrysehuse på Langeland og Strynø
Lise Vøhtz og Lone Grand: Kærlighedsdramaet i Ennebølle
Knud Erik Hansen: Far er på arbejde - en flittig mand af sin tid
Conny Lindbjerg - Alfred Hansen: Oplevelser under 2. verdenskrig
Henning Egmose - Inge Hansen: Hændelse under 2. verdenskrig