Andre Fynske Årbøger
Her kan du se tidligere udgaver af Andre Fynske Årbøger

Andre Fynske årbøger 2012
Andre Fynske Årbøger 2013
Andre Fynske Årbøger 2014
Andre Fynske Årbøger 2015
Andre Fynske Årbøger 2016
Andre Fynske Årbøger 2017
Andre Fynske Årbøger 2018
Andre Fynske Årbøger 2019


De fynske årbøger 2020
Ved Pia Sigmund

Odense
ODENSEBOGEN 2019
Udgivet af Byhistorisk Udvalg. Red. Jørgen Thomsen, Hans Chr. Johansen, Jeppe Nevers, Steen Ousager og Johnny Wøllekær
Andreas Maarbjerg: Alle hans synders nådige forladelse. Erindringer fra min tid som fængselspræst
Martin Overby og Andreas Skov: Besættelsestidens glemte ofre. Nazisternes deportation af asociale og vanekriminelle i oktober 1944
Annelise Hartmann: Aldrig ønsket, knap nok accepteret. Erindringer fra Odense omkring 2. verdenskrig
Rasmus Willaing Lock: Dorin Larsen og de odenseanske handsker. Historien om den hedengangne butik i Munkemøllestræde
Bente Hansen Roe: Min barndom i Schacksgade. Erindringer fra 1940´erne og 1950´erne
Johnny Wøllekær: Planer for den gode by. Forestillinger om bylivet før og nu
Jens Åge S. Petersen. Byens højhus. Historien om højhuset på Fisketorvet Erik Stærke-Eriksen: Ingen kender dagen, før avisen går i trykken. Noter og anekdoter fra 50 år i den fynske dagbladsverden Fritz Bonde: 25 år med Duplika. Erindringer fra travle arbejdsår Anders Wedel Berthelsen: Avisen, der trykker, hvad andre undertrykker. Erindringer om en rød avis i Odenses sorte firkant Marguerite Basse: Mit eventur med Bonny Sisters. En fortælling om et ungdomsliv i underholdningsbranchen Johnny Wøllekær: Høgh, held og høj holdmoral. OB´s mirakel i Madrid 1994 Karin Ramskov Andersen: Årets begivenheder 2017

Odense Bys Museer 2019
Red.: Asger Halling Lorentzen, Jens Toftgaard og Merete Schultz
Torben Grøngaard Jeppesen: Gæster fra nær og fjern. Sammensætning og udvikling i Odense Bys Museers besøgstal
Jakob Hansen, Kirstine Haase og Luise Ørsted Brandt: Kamme og kammageri i middelalderens Odense - nye resultater fra udgravningerne ved Thomas B. Thriges Gade
Dyveke Skov Larsen: Fra Canada til Møntestræde - en lille historie om enken Anna Andersen fra Pernille Lykkes Boder
Lise Marie Nedergaard: Elverhøj - Børnekulturhuset Fyrtøjets udstilling på Møntergården
Anders Myrtue: Birkedommerfængslet i Den Fynske Landsby - en bygning så sjælden, at den ikke findes
Mogens Bo Henriksen: Opslugt af bål - et forskningsprojekt om oldtidens ligbrændingspraksis
Torben Grøngaard Jeppesen: Lær sproget, flyt dig, gift dig med de andre
Mette Stauersbøl Mogensen: H.C. Andersen i undervisningen - med forfatteren som undervisningsemne og -metode
Johanne Schrøder Baggesen: (Fortids)visioner for fremtidens museumsbrugere - perspektiver på tilgængelighed og inddragelse af unge
Sissel Bjerrum Fossat: TV 2 i Odense
Henrik Lübker: Lysets sarthed - en samtale med Kengo Kuma og Yuki Ikeguchi
Jesper Hansen og Maria Lauridsen: Adelby og torp

Østfyn

Cartha 2019/2020
Årsskrift for Østfyns Museer. Udgivet af Østfyns Museer 2020. Red. Kurt Risskov Sørensen
Jeppe Priess Gersbøll: Johannes Larsen ved Filsø 1914 - perspektiver på en vigtig erhvervelse til museets samlinger
Eigil Nikolajsen: Præsteindberetninger
Troels Malthe Borch: Fuglene trækker til Kerteminde
Chenny Hvass: Polske landarbejdere i Danmark - og på Hindsholm
Kurt Risskov Sørensen: Anna E. Munch - "frk. Pensel"
Erland Porsmose: John Olsen 1938-2019
John Vilhelmsen: Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn 2019/20
Afdelingslederne: Årsberetning for Østfyns Museer 2019

Nyborg - før & nu 2019
Årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg, Nyborg Museumsforening, Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Nyborg Bibliotek. Red. Kurt Risskov Sørensen et al.
Aksel Andersen: Nyborgs nye Ting- og Arresthus
Lars H. Jacobsen: En smed I Nyborg
John Maalø Larsen: Tyske og allierede krigsgrave på Nyborg Assistenskirkegård
Jørgen Havshøi: Min barndom på Holmen
Claus Fr. Sørensen: Den første arkæologiske udgravning på Nyborg Slot
Sydfyn
Stavn 2019
Beretninger og historier fra Faaborg-egnen. Red: Tissel Lund-Jacobsen, Finn Kyhn, Susanne Jervelund, Kirsten Teisner, Jan Fischer Nielsen
Claus Jensen: "Børn i enhver alder aftages"
Lars Kjær Hansen: Barndomsminder fra Håstrup
Leo Hjorth: Fra Bornholmerdreng til sognerådsformand i Aastrup
Jan Fischer Nielsen: Carl Elbæk Fischer Nielsen
Arne Jessen: Et sydslesvigsk feriebarns ophold på Horne Land
Anders Jørgen Olsen: Rasmus B. Olsen - Tømrermester i 5. generation i Diernæs
Niels Henning Larsen: Mary "Bager" Pedersen
Jens Haugaard Jensen: Blot et gammelt skilderi - eller Familien Simonsens hvad?
Finn Kyhn: Familien Simonsens Konfirmationslegat

Årsberetning 2019 for Svendborg Museum
Udgivet af Svendborg Museum, Svendborg Byhistoriske Arkiv, Svendborg Søfartsarkiv samt Danmarks Forsorgsmuseum (digital udgivelse)
Esben Hedegaard: Forord, kulturstrategi, indsamling, registrering m.m.
Lone C. Nørgaard og Allan D. Knudsen: Den arkæologiske virksomhed
Nils V. Jensen: Nyere tids forskning og Den sorte boks
Martin F. Hansen og Hanne Jensen: Arkiverne
Sarah Smed: Danmarks Forsorgsmuseum
Jane Rasmussen: Besøgstal og personale
Kjeld Toftelund Larsen, Svend Andersen, Aage Nykjær Jensen og Kjeld Søberg: Egeskov Mølle, museets fartøjer
Poul Weber: Bestyrelsens arbejde


Vestfyn
Vends 19
Årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn
Udgivet af Vends Herreds Udgiverselskab. Red.: Hans Jensen et al.
Maria Lauridsen: Nyt om det gamle Middelfart. Resultaterne fra de arkæologiske udgravninger ved Middelfart Kirke
Søren Hechmann Andersen: KC: Digteren - soldyrkeren - vejmanden Kai Clausen
Vagn Pedersen: Om en strandvold og dens muligheder. En fortælling fra Blanke Mark
Poul Christensen: I kløerne på brandkommissionen
Bent Behrendt Jørgensen: Middelfart Stolefabrik. En vej ud af arbejdsløsheden i 1920erne og 1930erne
Jørgen Wendelboe Jensen og Hans Jensen: Onkel Jens - en udvandrerskæbne
Karen-Lisbeth Vognsen: Hønseriet og familien Østergaard på Assensvej
Ulla Petersen: Jonna Knudsen, lærerinde ved Roerslev Forskole

Nordfyn

Bogense Årbog 2019
19. årgang. Udgivet af Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv
Palle E. Petersen: Roulykken ved Æbelø i 1959
Merete Mørk Madsen: Krofolkene i Studekroen 1884-1890
Villy Høj: Mit venskab med Tippe
Palle E. Petersen: Jens Chr. Andrésen fra Bogense - kendt teater- og marinemaler
Palle E. Petersen: Annis liv
Årsberetning 2018 for Nordfyns Museum, Bogense
Årsberetning 2018 for Bogense Lokalhistoriske Arkiv

Sletten 2019
Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie
Red.: Palle E. Petersen, Nordfyns Museum og arkiverne i Søndersø, Otterup, Lumby og Allesø/Broby/Næsby
Palle E. Petersen: Årsskriftet Sletten i 25 år
Rolf Brems: Ralgravning på Æbelø i 1930´erne
Johannes Wendt-Larsen: En ulykke, som ikke måtte ske
Poul Broe: Lensafløsning på Nordfyn 1919. Baggrund, optakt og følger for majoraterne
Arne Slej og Jørn Jensen: Maltgøreren i Skamby
Oskar Petersen: Med Minna for vognen
Palle E. Petersen: Seaside Jazzklub - jazzmusik i Bogense i 1950´erne
Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Forening Årsskrift 2019
Erik Jensen: Morud Frugtlager 1940-1990
Alex Knudsen: En "fjælleskrædders" virke i godt 72 år
Per Lunde Hansen: En Bendtsenslægt fra Allesø
Hanne Slej & Jørn Jensen: Erindringer om Skamby Skole i 1950´erne
Erling Larsen & Rasmus Willaing Lock: Årets gang på arkivet

Midtfyn
Broby Lokalhistorie 2019
Poul Erik Borg: Fortællingen om 45 millioner kyllinger
Margit Larsen: Den gemte og glemte historie i Sdr. Broby Kirke
Solveig Brunholm: Nørre Broby 1907. Vi opretter en andelsforening og bygger et elværk
Marie Kallehauge: Livet på Sandholt 1816-1866. Historien om fire gravminder på kirkegården i Sh. Lyndelse
Margit Larsen: Sønder Broby Kirke. Restaureringen maj 2017 til december 2018
Årets gang i Broby
Margit Larsen: Årsberetning for 2018


Byhornet
marts 2019, nr. 73 - Årg. 46. Lokalhistorisk Tidsskrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne
Edvin Larsen: Foreningen "Frem" (1912-1917) - Kværndrups første borgerforening
Runa Fjeldstad: "39 år i en hvepserede"
Keld Riber: Samtale med 95-årige Asta Egdal
Poul Toudal Frandsen: Arkivmedarbejder Winie Karlsen
Inge og Carl Tanderup: Bystævnet i Ravndrup - 100 år
Edvin Larsen: Det skete i 2018
Edvin Larsen: Om Byhornet


Ræthinge-Posten Årsskrift for Midtfyns Museumsforening og Ringe Lokalhistoriske Forening. 2019. Årgang 42
Kirsten Hansen: Ringe Lokalhistoriske Arkiv - 40 år
Klaus Lindholm Sørensen: Den sidste amatør
Uffe Waadenseholt: Branden i Boltinggaard Skov
Peder Blommegaard: Nye navne i Hillerslev
Tissel Lund-Jacobsen: En møntskat fra Napoleonstiden - fra Rynkeby


Tilforn 2019
Udgivet af Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Ulla Pedersen: Baronstedet
Hans Lauridsen: Våbenmodtagelse ved Krengerup - Fra besættelsestiden for 75 år siden
Elita Tønnesen: Kunsten at pibe en krave
Knud Jørgensen: Søholm Skole 1814 - 1889
Ingemann Jensen: Voldtofte 1791 - 2019 - Det Brune Johanneskors i Voldtofte

Børge Jensen: Min tid som elev på Vestfyns Gymnasium 1960 - 1965
Per Pilekjær: Tillysning og aflysning
Poul Pedersen: Flystyrtet ved Brahesholm den 20. feb. 1944
Gitte Assarsson: Fåborgvej - "Den ny vej"


Øerne

Tåsinge Årbog 2019
Udgivet af Taasinge Museumslaug
Keld Thrane: Nyt fra Taasinge Museumslaug
Lone Fallentin: Nyt fra Arkivet
Solveig Ejlersen: Verden kalder Vornæs
Frans Lærke Bødker: Kirkesalen i Troense
Lone Fallentin: Børnene fra Svabsted
Kirsten Nistrup Vilhelmsen: Mejeridrift på Tåsinge
Keld Bo: Elvira og Sixten på Tåsinge - 130 år efter
Karen Marie Jensen og Frans Lærke Bødker: Den sidste lods i Troense


Vores Ø
En udstilling om livet på Ærø. Årbog 2018-2019. Udgivet af Ærø Museum
Nicolaj Friderichsen: Forord
Lena Wienecke Andersen: Kan du høre, jeg kommer fra Ærø?
Mikkel Kühl: En ren ekstraordinær foranstaltning - Da Ærøflaget så dagens lys
Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen: Det ærøske køkken - fra kål, ærter og flæsk til friske råvarer og Ærø-fortælling
Kim Furdal: Så syng da Ærø - Ærøske hjemstavnssange
Knud Fischer-Møller: Udklædt til ukendelighed: Maskeskikke som kulturarv på Ærø
Kim Furdal: Kærlige blikke på Ærø


Marstal Søfartsmuseum 2019
Årbog 2019. 29. årgang. Red. : Erik B. Kromann
Benny Boysen: Rembrandt fra Antwerpen
Karsten Henningsen: Marstallerne og sømandstroen
Mikkel Kühl: De 4 x Agent Petersen
Holger Munchaus Petersen: Ærøskjøbing Skibsværft
Gunner Egholm Rasmussen: Massemord i Ålandshavet
Leif Rosendahl: En stander træ
Jørgen Chr. Jensen: En begravelse til søs
Henrik Hagbarth Mikkelsen: Den grønne færge til den grønne ø
Leif Rosendahl: Marstals færge - Marstals hjerteblod
Gunner Egholm Rasmussen: Da marstallerne fik deres luftdåb
David Thygesen-Tashev: Husarerne kommer - forklædt som lystfartøjer
Karsten Hermansen: Rejsen til Newfoundland
Erik B. Kromann: Årets gang


Øboer 2019
Historisk årbog for Langeland og Strynø. Udgivet af "Foreningen til udgivelse af Historisk årbog for Langeland og Strynø"
Søren Hoff-Jessen: Barndoms- og ungdomserindringer fra Langeland
Peter Dragsbo: Rudkøbing Rådhus - en lang historie
Ivy Nielsen: Lohalsfisker ved Bornhom 1945
Theo Schou: En lille gråpæres store rejse
Conny og Henning Egmose: Skibefester i Magleby og Bagenkop Sogne gennem tiderne
Mogens Christensen: Langelandsbanen. Stationen, der blev trinbræt - og trinbrættet, der blev til en lille station
Skjold Christensen: Det er nødvendigt at sejle - om Strynøs livline til resten af verden
Carsten Elmelund Petersen: "Gilleleje Petersen" Bådebyggeren i Bagenkop
Birger Nielsen: 1958 - Den sommer jeg alligevel ikke blev mekanikerlærling
Henning Linding Jakobsen: Københavnerhusene i Hou Plantage
Kirsten Nistrup Vilhelmsen: En flygtning krydser mange spor