Andre Fynske Årbøger
Her kan du se tidligere udgaver af Andre Fynske Årbøger

Andre Fynske årbøger 2012
Andre Fynske Årbøger 2013
Andre Fynske Årbøger 2014
Andre Fynske Årbøger 2015
Andre Fynske Årbøger 2016
Andre Fynske Årbøger 2017
Andre Fynske Årbøger 2018 Andre Fynske Aarboeger 2019


De fynske årbøger 2019
Ved Pia Sigmund

Odense
ODENSEBOGEN 2018
Udgivet af Byhistorisk Udvalg. I kommission hos Syddansk Universitetsforlag
Redaktion: Jørgen Thomsen (formand), Hans Chr. Johansen, Jeppe Nevers, Steen Ousager og Johnny Wøllekær.
Poul Nielsen: Det sidste vidne. Otte år af et langt og spændende liv (1937-45)
Martin Overby: Odenses ansigt udadtil. Fyens Forum i 42 år
Fritz Bonde: Børn vælger ikke selv! Barndoms- og ungdomserindringer
Jesper Kirkebæk: Menneskets bedste ven - det dyre bekendtskab. Om odenseanerne og hundeafgiften i 1920´erne
Haakon Nederland: Snedkerlærliing og nødhjælpsarbejder. Fra Odense til Liechtenstein i 1920´erne
Johnny Wøllekær: Alle tiders drømme for Odense. Et historisk perspektiv
Frans Bay: "Mennesker er bedre tjent med at eje end med at leje". Byggekongen Jens P. Koch og hans byggerier i Odenseområdet Liss Thomsen: Et lyst sind i en mørk tid. Dagbogsnotater januar 1944 - august 1945
Jens Åge S. Petersen: Frie køer og socialistiske tyre. Nikita Khrusjtjovs besøg på Fyn og i Odense
Knud Hage: Fra jomfruburet til Kramboden. Fortællinger fra et liv med tin(g) og sager
Frank Büchmann-Møller: God mad og lidenskab for jazz. Erik Ringsmose og Blomsten (1990-2000)
Jørgen Thomsen: "Ærlige venner". Borgmester Verner Dalskov (1932-2017)
Karin Ramskov Andersen: Årets begivenheder 2016

ODENSE BYS MUSEER 2018
UDGIVET AF Odense Bys Museer
Redaktion: Asger Halling Lorentzen, Jens Toftgaard og Merete Schultz
Torben Grøngaard Jeppesen: Odene Bys Museer under forandring
Mogens Bo Henriksen: Vikingesmykker under hammeren! - og en status over vikingetidens grave på Fyn og omliggende øer
Michael Borre Lundø: En tilsynsførendes dagbog
Mogens Bo Henriksen, Benedikte Jeppesen, Lise Kapper, Mette Kiilerich, Lise Gerda Knudsen, Anders Myrtue, Lise Marie Nedergaard og Ida-Marie Vorre: Af egen fri vilje. Frivllighed ved Odense Bys Museer
Jens Toftgaard: Bevaring af bygningskultur i Odense og Danmark i hundrede år
Lise Kapper og Christian Hviid Mortensen: Mediearkæologi på Mediemuseet - laboratorieeksperimenter og nostalgi
Dyveke Skov Larsen og Mette Stauersbøl Mogensen: Børnemuseet på Møntergården - en ny kulturhistorisk oplevelse for alle sanser
Ellen Warring: Født til en anden skæbne. Om Bonde Simonsen og Anna Elisabeth Amalie Berg, ejerne af Elvedgård
Niels Bjørn Friis: "Drømmen om Kina" - et udstillingsprojekt
Benedikte Jeppesen og Lise Gerda Knudsen: Levende Historie, 20 år i Den Fynske Landsby
Årsberetning 2017

Østfyn

CARTHA 2018/2019
Årsskrift for Østfyns Museer Udgivet af Østfyns Museer, 2019, redigeret af Kurt Risskov Sørensen
Claus Fr. Sørensen: "Schelenborg, fordum Eskebjærg i Fyn" - en arkæologisk undersøgelse
Eigil Nikolajsen: Trøjborg på Romsø
Niels Ulrik Kampmann Hansen: Hvad folketællingerne kan fortælle om Romsø
Janus Møller Jensen: Præsten og historieskriveren i 1700-tallet
Chenny Hvass: Martofte Fattiggård
John Vilhelmsen: Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn 2018/19

NYBORG FØR OG NU 2018
Udgivet af Nyborg Museumsforening, Nyborg bibliotek, Østfyns Museer, Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.
Redaktion: Kurt Risskov Sørensen, John Maalø Larsen, Anne-Berit Høj Nielsen.
Birgit Toft: Klaus Kniphoff - Christian II`s berygtede kaperkaptajn
John Maalø Larsen: Roger Manley - en overset kilde til Svenskekrigens historie
Kai Alsing: En slave i Nyborg Fæstning
John Maalø Larsen. Nyborg Havn ca. 1845 - om en nyerhvervelse til Østfyns Museer
Jørgen Havshøi: Modernisering af havnen i Charlotte Amalie på Sankt Thomas
Birthe Gyldion Kristensen: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv 1968-2018
Sabina Bechmann Hoseassen: En ny borg, en ny epoke
Afdelingens inspektører: Årsberetning 2018. Østfyns Museer/Nyborg
Leif Trebbien m.fl.: Årsberetning 2018. Nyborg lokalhistoriske arkiver
Ivar Hviid: Årsberetning 2018. Nyborg Museumsforening

Sydfyn

STAVN 2018
Beretninger og historier fra Faaborg-egnen

Udgvet af museer, arkiver og folkemindesamlinger i den nu forhenværende Faaborg Kommune.
Redaktion: Eva Frellesvig, Finn Kyhn, Susanne Jervelund, Kirsten Teisner, Jan Fischer-Larsen, Tissel Lund-Jacobsen
Jens Haugaard Jensen: Gustava Bloms besøg på Faaborgegnen i 1817
Jens Bang: Et dejligt forår
Frants Andersen: Historien om biograferne i Faaborg
Bruno Clausen: En gammel blodbøg og dens omgivelser
Lena Pedersen: Uddrag af en livshistorie
Edel Jacobsen: Et tilbageblik fra årene i Haastrup
Gerda Nielsen: Tømrermester Henrik Knudsen og hans kone Maren
Bruno Clausen: Skoleforhold i Faldsled
Einar Fog-Nielsen: Findstrup Kirkeruin
Poul Baltzer Heide: Det sakrale landskab


Vestfyn

VENDS 2018
Årbog for lokal- og kulturhistorie på Nordvestfyn.

Udgivet af Vends Herreds Udgiverselskab (en kreds af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby kommuner sammen med Middelfart Museum).
Kresten Drejergaard: Bagerbutikken som kulturinstitution
Knud Madsen: Bådebyggere i Middelfart 1853 - 1918
Trine Bang Andersen: Fra vestfynsk bondedreng til fransk fotograf
Hans Jensen: Gammel kærlighed ruster aldrig
Kristian Buhl Thomsen: Hotel Sixtus og den danske pigeskole
Maria Lauridsen og Michael Manøe Bjerregaard: Hvad gravstenen fortalte - om liv og død i Middelfart i Middelfart omkring år 1800
Else Margrethe Munk: Barndomserindringer fra Jensgaard i Roerslev
Hanne Drejer: Man skal lære, så længe man har elever!
Ebbe Skræntskov: Ufred og ildebrand - små kår og gode tider i Søndergade


VESTFYNSK HJEMSTAVN - LIV OG LAND 2018
Udgivet af Vestfynsk Hjemstavnsforening.
Paul V.A. Smith: Forord. Årets gang
Rasmus Bjørgmose: Vestfyns Hjemstavn - flagpælen
Børge Jensen: "Gammel snak" på Hjemstavnsgården
Evald Andersen: Opstand på Brahesholm
Evald Andersen: En kvinde med sine meningers mod i 1777
Mikkel Kristiansen: A' hva je kå høvse...


Nordfyn

BOGENSE ÅRBOG, 18. ÅRGANG.
NORDFYNS MUSEUM, Bogense Lokalhsitoriske Arkiv.

Udgivet af Nordfyns Museum og Bogense Lokalhistoriske Arkiv. Redaktør: Palle E. Petersen.
Palle E. Petersen: Inddæmningen af Lillestrand vest for Bogense
Allan Bjørck-Jensen: Hvad kaldte man de gode borgere i førkrigstidens Bogense
Henry Eriksen: Min barndom og ungdom i Kassemose
Palle E. Petersen: Hvem er mit biologiske ophav? - Om en fødsel i Skovby-lejren i 1946
Else Johansen Schultz: Min rejse til Amerika
Palle E. Petersen: Bogense året rundt fortalt i billeder 1958
Palle E. Petersen: Årsberetning 2017. Nordfyns Museum, Bogense
Palle E. Petersen: Årsberetning 2017. Bogense Lokalhistoriske Arkiv

SLETTEN 2018. Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie
Udgivet af Nordfyns Museum og lokalarkiverne i Bogense, Søndersø, Otterup, Lumby og Allesø/Broby/Næsby
Redaktion: Palle E. Petersen
Oskar Petersen: Erindringer om Søndersø Kro
Johannes Wendt-Larsen: Tre engelske officerers ophold hos familien Lund-Larsen i Næsby fra maj til november 1945
Poul Broe: Inddæmninger på Sletten i pionertiden 1756 - 1820
Annita Søndergaard: Mors Dag - blomsterudstilling i Stige 1953 - 1968
Palle E. Petersen: Leg i anlægget og bal i Arken - historien om Bogense Strandanlæg 1912 - 1976
Henrik Enemærke: Da stereoskopiet kom til Nordfyn

ÅRSSKRIFT 2018
Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Forening

Udgivet af Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Forening og Søndersø og Omegns Lokalhistoriske Arkiv
Redaktion: Rasmus Willaing Lock (ansv.) samt Per Lunde Hansen, Herluf Søgaard, Erling Larsen, Gunnar Hansen, Birthe Andersen, Inga Heckmann, Alex Knudsen, Annelise Petersen, Ulla Knudsen.
Erling Larsen: 50 år med champignon i Veflinge
Inge Bjarke: Min barndom med gymnastik og musik i Skamby
Kaj Andersen: Bystævnet i Søndersø Kommune
Claus Raakilde Jakobsen: Glavendruplunden i nyere tid
Alex Knudsen: En historie om historier der tilgår arkivet
Per Lunde Hansen: Mindeord over Hans Ebbe Nielsen 1930 - 2018
Per Lunde Hansen: Mindeord over Erik Christensen 1938 - 2018
Per Lunde Hansen: Mindeord over Ellen Margrethe Jensen 1926 - 2018
Erling Larsen og Rasmus Willaing Lock: Årets gang på arkivet i 2018

Midtfyn

BROBY LOKALHISTORIE 2018
Udgivet af Broby Lokalhistoriske Forening, red.: Margit Larsen og Marie Kallehauge, 60 sider.
Poul Erik Borg: Historien om Thingbergs Orkester
Karen Møller: Gårdbørnehaven "Kaptajngården"
Bo Petersen: Jubilæum - Nørre Broby Præstegård
Margit Larsen: Tyrolerfester i Brobyværk 1965 - 2009
Margit Larsen: Lokalhistorisk Forening og Lindberg-Samlingen
Bodil Kragh: Niels Lindberg som privatperson
Margit Larsen: Årsberetning for 2017

BYHORNET NR. 72 - ÅRG. 45 MARTS 2018
Lokalhistorisk Tidsskrift for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne
Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne.
Redaktion: Edvin Larsen
Edvin Larsen: Kværndrup Scene - hvad er det?
Runa Fjelstad: Et rids af et aktivt præsteliv i Ryslinge fra 1931-36
Poul Toudal Frandsen: Den Faberske Samling
Edvin Larsen: Det skete i 2017
Poul Toudal Frandsen: Formandens beretning
Keld Riber: Beretning fra arkivet

RÆTHINGE-POSTEN
Årsskrift for Midtfyns Museumsforening og Ringe Lokalhistoriske Forening 2018
Udgivet af Midtfyns Museumsforening og Ringe Lokalhistoriske Forening.
Redaktion: Kirsten Hansen, Else-Marie Albrekt og Inger Ovnbøl
Else-Marie Albrekt (red.): En "Træsko-unges" liv (Del 3, ungdomsårene)
Kirsten Hansen: Andelsmejerier på Midtfyn
Inger Ovnbøl: To jyder flytter til Sødinge

TILFORN 2018
Udgivet af Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Hans Lauridsen: Da Søholm Sø var det oprørte hav
Ingemann Jensen: Flemløse - to tusinde år?
Børge Jensen: Skolestart i Gummerup 1952-53
Hans Lauridsen: Peder Flemløse - uddrag af en frihedskæmpers erindringer
Portræt af en landsby - digte af Kirsten Møller
Knud Jørgensen: Hammer Præstegård
Ingemann Jensen: Skonnertbriggen Voldtofte - afslutningen
Gitte Assarsson: Den nye Odensevej - en billedserie

Øerne

MARSTAL SØFARTSMUSEUM, Årbog 2018
Udgivet af Marstal Søfartsmuseum. Redaktion: Erik B. Kromann
Holger Munchaus Petersen: Barkskibet MARCELO
Flemming Boye: LINDHARDs krigsforlis 1917
John Kristensen: Ærø under 1. verdenskrig
Karsten Hermansen: Den spanske syge på Ærø 1918 - 1919
Bent R. Pedersen: Sejlads med småskibe under II. Verdenskrig
Lars Juul: Rundt om M/S MONTROSE ex HERTA MÆRSK
Leif Rosendahl: Til ankers i Filippinergraven
Leif Rosendahl: De grimme ællinger
Erik B. Kromann: Årets gang


TÅSINGE ÅRBOG 2018
Udgivet af Taasinge Museumslaugs Forlag. Redaktion: Taasinge Museumslaugs Årbogsudvalg
Keld Thrane: Nyt fra Taasinge Museumslaug
Keld Thrane: Biblioteksbygningen i Landet
Jytte Munch: Skibsdrengenes vilkår i sejlskibenes tid
Jens Hagen Eriksen: Uldjyden der blev kromand
Lone Fallentin: Hvis træer kunne tale
Frans Lærke Bødker: En troensedreng krydser sit spor
Lone Fallentin: Tyven fra Søby
Keld Thrane: Mindeord om Erik Hansen
Fra arkivets gemmer

ØBOER 2018
Historisk årbog for Langeland og Strynø
Udgivet af Foreningen til udgivelse af Historisk årbog for Langeland og Strynø
Redaktion: Mogens Christensen, Tessa Clausen
Kirsten Nistrup Vilhelmsen: En farverig person
Birte Hansen: Kontrolassistent Sofus Larsen, Midtlangelands Herregårdsmejeri
Peter Dragsbo: To Rudkøbing-arkitekter omkring 1914
Carsten Hjelholt: Kamillas barndomserindringer fra Sydlangeland
Skjold Christensen: Da der var søfolk på Strynø
Vagn Elmelund: 2. lærer i Snøde 1937 - 1951
Knud Pedersen: Sandhagen blev bygget på torskehoveder
Peder Dons Laursen: Langelands Andels Slagteri