Arrangementer 2021
Lørdag den 16. januar kl. 14-16

AFLYST Fyn i ord, sang og toner Fynske digtere og komponister – en mosaik af historier og sange
Organist og forfatter Poul Chr. Balslev og historiker Pia Sigmund fortæller om fynske digtere og deres møder med fynske komponister. Vi skal opleve den fynske historie gennem teksterne og melodierne. Blandt komponisterne er de fire fynboer, der stod bag Højskolesangbogens udvidede udgave (10. udgave) i 1922: Thomas Laub, Carl Nielsen, Thorvald Aagaard og Oluf Ring.
Nu er 19. udgave netop udkommet. Poul Chr. Balslev spiller til nogle af sangene, og der bliver mulighed for at synge med.
Mødested: Vor Frue Kirke, Frue Kirkestræde 4, 5700 Svendborg
Pris: 20 kr. (kontant), som betales ved indgangen
Ingen tilmelding, alle er velkomne
Lørdag den 20. marts kl. 14-16.30
Generalforsamling og fynske rytterskoler i 300 år


AFLYST

BEMÆRK! Arrangementet er flytet til 7. juni 2021. Samme sted og tid.

Søndag den 9. maj kl. 10.30-16
Brende Ådal og Erholm Gods. Vandring i det vestfynske kulturlandskab
og besøg på Erholm Gods ved Aarup

Museumsinspektør Maria Lauridsen er vores guide på et par timers vandring på Vestfyn. Vi begynder i kulturlandskabet ved Håre Mose, der byder på velbevarede gravhøje fra bronzealderen, og det tilhørende moselandskab, hvor man i bronzealderen og jernalderen har foretaget ofringer. Vi skal også længere frem i tid og høre om opdyrkningen af Danmark, se højryggede agre og velbevarede hulveje.
Og undervejs skal vi selvfølgelig høre om Grevens Fejde og ikke mindst om slaget ved Faurskov. Vi drikker kaffe i Gelsted Kro, der ligger på vejen til Erholm Gods.
Godsets ejere, Trine og Jan Cederfeld, viser rundt i hovedbygningen,og historisk konsulent Rasmus Agertoft fortæller om godsets historie. Hovedbygningen skal ses i samspil med den omgivende park, som er blandt de bedst bevarede herregårdsparker i engelsk romantisklandskabelig stil.
Medbring en lille madpakke og drikke! Husk gode travesko og tøj egnet til en udendørs dag. For dårligt gående er det muligt at mødes på Gelsted Kro kl. 13.
Mødested: P-pladsen ved Assensvej (313)/Hylkedamsvej
Pris: 200 kr. Bindende tilmelding til Pia Sigmund,ture1@histfyn.dk senest 16. april.
7. juni 2021. Kl. 14-16
Generalforsamling ogLørdag den 20. marts kl. 14-16.30
Generalforsamling og fynske rytterskoler i 300 år

Årets generalforsamling afholdes i Brylle i en af de få stadig tilgængelige fynske rytterskoler, bygget omkring eller lige efter 1721. Nu huser bygningen Lokalhistorisk Arkiv og Lokalhistorisk Forening, Tommerup.
Før generalforsamlingen vil museumsinspektør Ellen Warring fortælle historien om det fynske rytterdistrikt og om de 20 fynske skoler, der blev opført mellem 1721 og 1727.
Skolerne var fuldstændig ens, lavet efter tegninger af Lars Erichsen, bygmester var J.C. Krieger og murermester var Hans Nikolai Kruse. Over det buede indgangsparti blev der i 1727 opsat tavler med ensartet tekst og Frederik den Fjerdes monogram. I Brylle er tavlen flot bevaret over indgangsdøren. Skolerne blev bygget af Frederik den Fjerde som godsejer, ikke som monark. Han havde nok håbet på, at de private godsejere ville følge trop; men der skulle gå mere end 50 år, inden det for alvor blev iværksat. Først i 1814 kom der en almueskolelov, der gjaldt alle børn på landet.
Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Ryttergade 3, Brylle, 5690 Tommerup
Pris: Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 50 kr. Ingen tilmelding
Lørdag den 12. juni kl. 10-14
Hellerup Gods og kirke. Søllinge gamle skole

Ejerne af Hellerup Gods har siden middelalderen været tæt knyttet til kongen og rigets styre. Den første kendte ejer, Niels Jensen Bild, nævnes i 1419 som vidne i en traktat mellem den danske kong Erik af Pommern (1382-1459) og den polske konge. I dag fremstår godset som en smuk toetages, hvidkalket bygning med rødt tegltag. Godset har haft en del forskellige ejere. I 200 år tilhørte det slægten Sehested Juul. I 2003 købte Knud Erik Hansen og Inge Marie Jensen stedet. De har gennemført en omfattende renovering, så stedet bl. a. kan fremstå som en værdig ramme for en udstilling af firmaet Carl Hansens møbler. Ejerne viser selv rundt.
Lige ved siden af godset ligger Hellerup kirke, som er en meget velbevaret romansk kirke fra ca. 1200 bygget i teglsten. I den henseende lidt af en sjældenhed. Cand. mag. Thorkil Jacobsen vil fortælle om kirken og godsets historie. Vi deler os i to grupper, der på skift ser kirke og gods.
Efter en let frokost i Søllinge forsamlingshus (som er betalt) ser vi Søllinge gamle skole fra 1793. Den blev bygget for midler skænket af komtesse Louise Charlotte Sehested Juul til Hellerup gods og blev brugt til 1962. Den er nu et fint lille museum.
Mødested: Hellerupvej 18A, 5750 Ringe. Vi mødes på kirkens parkeringsplads
Pris: 120 kr. for medlemmer, 150 for ikke-medlemmer
Tilmelding til Thorkil Jacobsen ture3@histfyn.dk senest 28. maj.
Ringe Lokalarkiv. Hellerup Gods på postkort fra 1910.
Foto: Frederik Tornø
Lørdag den 21. august kl. 9.15-17.30 Udflugt til Strynø
Vi skal besøge Strynø Frugthave, hvor Mette Meldgaard vil fortælle og vise rundt. Der er smagsprøver, og most kan købes. Efter dette er der frokost på Mejeriet, og derefter vil Skjold Christensen, der leder lokalarkivet på Strynø, lede en byvandring og rundvisning. Vi slutter med kaffe på Strynø Kro og tager færgen fra Strynø kl. 16.45. Arrangementet kan gennemføres til fods, men vi medbringer biler aht. evt. gangbesværede.
Strynø er et levende ø-samfund med et befolkningstal, der gennem de seneste år har været stigende. Der er så mange unge, at der kan opretholdes skole og børnehave/ vuggestue, og der er købmand, kirke og kro. Oprindelig levede man af landbrug og fiskeri og boede i Strynø by, der ligger højt midt på øen. Udskiftningen i 1810 foregik som stjerneudskiftning midt på øen og blokudskiftning nord og syd for byen. De gamle markskel er i stor udstrækning bevaret, og vi får dem at se på vejen fra færgen til Strynø Frugthave. Bebyggelsen i Strynø By stammer i hovedsagen fra perioden 1860-1910, da søfolk og fiskere etablerede sig efter gårdenes udflytning. Indtil ca. 1890 blev de fleste huse bygget af Pe’ Bager, en murer, der kom fra Ærø som tilflytter. Strynø skole, bygget 1905, nu også kulturhus, er for nylig istandsat med støtte fra Realdania.
Mødested: Strynøfærgen, Rudkøbing, senest kl. 9.15
Pris: Medlemmer 350 kr., ikke-medlemmer 400 kr. Mostsmagning og frokost er inkluderet i prisen, men drikkevarer til frokosten er for egen regning.
Bindende tilmelding til Poul Hedegaard, ture2@histfyn.dk senest 15. juli. Begrænset deltagerantal.
20. – 23. September 2021
Tur til Gdansk i Polen
Grundet Coronaen måtte vi i samråd med rejsebureauet opgive turen i 2020. Men vi er fast besluttet på at gennemføre den i 2021.
Gdansk er det polske navn for den gamle hansestad Danzig, som er et af de steder i Europa, hvor der er mest historie per kvadratkilometer. Her startede Anden Verdenskrig 1. september 1939, og byen var i 80’erne hovedsæde for Solidaritet, som skulle give et afgørende bidrag til at vælte det kommunistiske styre i Østeuropa. Vi har to hele dage til rådighed i byen, og vi ser Museet for Solidaritet, der i 2016 fik den europæiske museumspris, og det nye og internationalt roste Anden Verdenkrig museum. Det har været genstand for en heftig strid om, hvordan polakkerne skal forstå deres egen historie.
Der bliver også tid til en byrundtur og et besøg på middelalderborgen Marienburg, der var hovedsæde for den tyske orden og er udpeget til UNESCOs verdenarv. Med på turen har vi polensekspert Anna Werenberg. 20. – 23. September 2021

"Se mere om program, pris og tilmelding her

Lørdag den 20. november kl. 14-16.30
Lancering af Fynske Årbøger 2021

Et af årets højdepunkter i Historisk Samfund for Fyn er lanceringen af årets udgave af Fynske Årbøger med spændende artikler om Fyns historie. Alle fremmødte medlemmer kan få deres årbog med sig hjem. Vi fortæller om det kommende års aktiviteter. Nogle af årbogens bidragydere vil fortælle om deres artikler.
Sted: Ansgargården, Ansgars Kirke, 5000 Odense
Pris: Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 50 kr.
Mulighed for at melde sig ind i foreningen! Ingen tilmelding
Her kan du se en liste over tidligere arrangementer
fra 2005 til 2021