Arrangementer 2019
Ekstra arrangement
Peter Brandes

Det er lykkedes Historisk Samfund for Fyn at træffe en aftale med maleren Peter Brandes om et foredrag om hans kunst og om hans tilknytning til Fyn.
Dato og sted er endnu ikke fastsat, men der vil blive udsendt et nyhedsbrev til alle nyhedsbrevmodtagere. Har du endnu ikke givet os din mailadresse, så gør det gerne nu! Hold også øje med Historisk Samfunds FaceBookside, hvor vi ligeledes omtaler begivenheden.

Lørdag den 4. maj 2019 kl. 14.00 – cirka 16.30
Lundsgaard gods og Agnes Henningsen

Hovedbygningen på Lundsgaard ved Kerteminde er fra 1765, men herregårdens historie går meget længere tilbage, og den har været i en række fremtrædende danske og indvandrede tyske adelsfamiliers eje. Den nuværende ejer, Rudolf Iuel, vil berette nærmere om Lundsgaards lange historie. Derefter indtager vi kaffe og kage i AGNES H. Denne café har navn efter forfatterinden Agnes Henningsen (1868-1962), der var datter af godsets forpagter, og selv var hun med sit forfatterskab centreret om kønspolitisk frigørelse en særdeles kontroversiel skikkelse i sin samtid. Forfatteren Pia Juul vil fortælle mere om Agnes Henningsens liv og værker. Pia Juul er medlem af Det Danske Akademi. Hun har skrevet om Agnes Henningsen i Danske Digtere i det 20. århundrede.
Sted: Lundsgaard gods, Lundsgårdsvej 6, 5300 Kerteminde
Pris: 150 kr. for medlemmer, 200 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding: Bindende tilmelding med navn til tj@mfg.dk senest den 4. april.
Søndag den 18. august kl. 9.30 – 17.40
Lyø

Lyø er i dag kendt som et lille paradis i Det sydfynske Øhav, men øen har en lang og dramatisk historie bag sig. Mest kendt er begivenhederne i maj 1223, da Valdemar Sejr og hans søn blev taget til fange og bortført til Tyskland af grev Henrik af Schwerin. Lyø er hjemsted for en af landets mest velbevarede landsbyer, men også en række særegne skikke og traditioner. I 1900-tallet var Lyø genstand for en betydelig etnologisk opmærksomhed, og en stor del af indholdet i ’Landbokvinden’ stammer fra Lyø. Vi skal med to kyndige guider rundt på både øen og i landsbyen.
Vi sejler med Øfærgen fra Faaborg og modtages på havnen af øguide Mogens Windeleff, der bringer os rundt på øen i små traktorvogne. Efter rundturen indtager vi vores medbragte mad i landsbyen. Efter frokost vises vi rundt i selve landsbyen af sociolog Jens Westerskov, der med både indfødt og akademisk ekspertise bringer os tæt på byens og lyboernes historie. Efter kaffen er der lidt tid på egen hånd, inden vi drager med færgen tilbage til Faaborg kl. 17.
Mødested: Faaborg færgehavn, Kanalvej 13, 5600 Faaborg (parkering på havnen). Seneste mødetid ved færgen er 9.30
Pris: Pris: 240 kr., inkl. færge og kaffe.
Tilmelding: Bindende tilmelding med navn til Poul Baltzer Heide på PBH@ohavsmuseet.dk senest den 18. juli. Begrænset deltagerantal.
PS: Husk madpakke og drikke.

Søndag den 29. september kl. 13.00 – cirka 17.00
Tiselholt, Gudme
og sydfynske arkæologer

Herregården Tiselholts hovedbygning blev opført i 1874-76, i det store og hele som en kopi af renæssancegården Lystrup på Sjælland. Men gården har en lang og broget historie, som vi skal høre om, når Tiselholts ejer, Kirsten Gro Petersen, og historisk konsulent, cand.mag. og kulturformidler Rasmus Agertoft viser rundt ud og inde.
Kaffen bliver serveret undervejs til Gudme, hvor en museumsinspektør fra Svendborg Museum vil fortælle og vise rundt. Vi skal høre om jernalderen, hvor Gudme og omegn var et rigt bonde- og handelssamfund med forbindelser ud til den store verden.
Sted: Tiselholtvej 32, 5882 Vejstrup
Pris: 125,-
Tilmelding: Bindende tilmelding til Pia Sigmund ture1@histfyn.dk senest den 29. august.

Lørdag den 9. november kl. 14.00 – cirka 16.30
Lancering af Fynske Årbøger 2019

Et af årets højdepunkter i Historisk Samfund for Fyn er lanceringen af årets udgave af Fynske Årbøger med spændende artikler om Fyns historie. Alle fremmødte medlemmer kan få deres årbog med sig hjem.
Historisk konsulent, cand.mag. Rasmus Agertoft fortæller om portrætmaleren Hans Hansen (1769-1828) og hans fynske forbindelser i 250-året for hans fødsel. Traditionen tro vil der være levende musik på historiske instrumenter og lidt godt at drikke.
Sted: Ansgarsalen, Ansgars Kirke, Odense
Pris: Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer: 50 kr.
Tilmelding: Ingen

Her kan du se en liste over tidligere arrangementer
fra 2005 til 2018