Fynske Årbøger 1908 - 2020
forfattervejledning
til Fynske Årbøger
Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldigørelse af tekst og billeder i årbøgerne er tilladt med tydelig kildeangivelse.

Følgende årbøger er udgivet af Historisk Samfund for Fyn.
Bøgerne kan købes ved henvendelse til Aase Windeballe, Valmuevænget 11, 5540 Ullerslev.
Tlf. 6535 1822. boeger@histfyn.dk
IBAN: DK1020006883449914 - Swiftadresse: NDEADKKK.
Fynske Årbøger 2020
Boghandleren fra Nyborg – Johan Nicolai Gomard Pia Sigmund
En hilsen i sten – fynske minder om Genforeningen Sissel Bjerrum Fossat og Michael Borre Lundø
”Hvis det er smukt, må jeg eje det” – en analyse af samlingens principper og samlerens drivkraft Ingrid Vatne
Enggården i Tommerup – når arkæologi og historie mødes Kirsten Prangsgaard og Peder Dam
Lokalhistorie for læg og lærd Kasper Rathjen
Billedartikel: Det blodige forår 1945 Ellen Warring
med fotos af Grethe Hardie Hansen

Mester Hans Urne og den trykte bog – et odenseansk eksperiment for 500 år siden Lars Bisgaard
Jørgen Gyldenstierne - En overgangsskikkelse i reformationstidens Odense Per Seesko
Et fynsk dronningehof set i et skoperspektiv Peter Krogsted Nielsen
Dronning Christines hof i Odense og relationerne til residensbyen Mirja Piorr
Så fast en bolig – Odenses 1500-tals bispegård set som en borg Mikael Manøe Bjerregaard

Fynske Årbøger 2019
”Var Adel ikke, hvoraf skulde da en stakkels Maler leve?” – portrætmaleren Hans Hansen og den fynske adel. Rasmus Agertoft
Fynsk jordhunger – Lensafløsningsloven af 1919 og dens virkninger på Fyn. Poul Broe
Store Tom og Lille Tom. Tom Alsing
Det ørige Drejø Sogn. Niels Ulrik Kampmann Hansen
Børnehjælpsdag i Odense. Ellen Warring
Tema: TRO
Marstallerne og sømandstroen. Karsten Hermansen
Oldtidens ubestikkelige Mø – Grundtvigs tro på kvinder. Lone Kølle Martinsen
Et kirkeligt værksted i Assens. Ole Hyldegaard Hansen
I en større sags tjeneste. Peer Henrik Hansen og Jeppe Jøhn Hørsholm
Fynske Årbøger 2018
Solvognen. Pia Sigmund
Den forsvundne slagmark - slaget ved Øksnebjerg. Ole Jørgen Nørgaard
Slengerik kan gå! Ole Fevejle Leegaard
Gammelkirken i Nyborg. Kirstin Eliasen
Skt. Regisse af Frørup i middelalderen. Overvejelser omkring den fynske lokalhelgenkult. Svend Clausen
Fra Creme fraiche til Tykmælk - Avisen Fyns tegneserie 1979-81. Marianne Weigel
Tema: Familie
Fattiggårdens kvinder. Anne Horsted Møller
Vi har en morder i familien. Anita Lillevang
De fire teglbrænderbrødre fra Lippe. Karl Peder Pedersen
Adskilt. Lisette Juhl Hansen
Fynske Årbøger 2017
I kløerne på brandkommissionen Poul Christensen
Arrestation og deportation af de fynske jøder Martin V. Jensen
Bogbinderbyen Svendborg Carsten Winther
Lammehavealléen og koppeepidemien på Langeland i 1773 Karl-Erik Frandsen
To fynske eksempler på luthersk præstegårdsliv i 1800-tallet Jens Rasmussen
Englænderkrigen på sydvestfyn Carsten Pagh
Fraugde Plovfabrik Maria Groth Rasmussen og Anne Boye Hansen
Tema: Mad og drikke på fynsk
Om fugle, fodbold og æbleflæsk Dan Jørgensen
Fyns madkultur Bettina Buhl
Om ølbrygning i middelalderens Odense Maria E. Lauridsen
Fynsk æblehistorie Margit Egdal

Fynske Årbøger 2016
Herfra min verden går Mariann Fischer Boel
”Det var ikke de bedste, der tog af sted” Jeppe Wichmann Rasmussen
Stenstrup Præsteenkesæde Peter Wessel Hansen
Broen, der delte vandene Nils V. Jensen
En vestfynsk fejde Lars Bisgaard
To erindringer fra Egebjerggaard Villy Blom
Hvidkilde Savværk i Kirkeby Marianne Weigel
Biskop Jacob Ramus Michael Bregnsbo
Den gamle landsbylærer Pia Sigmund
Pris: 175,- Kr.
Fynske Årbøger 2015
Dronning Louises Jernbane 150 år. Henrik Harnow
Råruds historie. Lars Ewald
Glimt fra Carl Nielsens liv. Peter Dürrfeld
Min barndom og ungdom på Nordfyn. Erik Helmer Pedersen
Livet på kanten af Fyn. Nils Valdersdorf
Carl og Anne Marie. Marianne Weigel
Tema: Grundloven af 1915
Klaus Berntsen og grundloven af 1915. Jeppe Nevers
Demokratiets danske damer. Birgitte Possing
Fire fynske kvinder på tinge. Ann Ammons og Camilla Scherning
Fyns første kvindelige sognerådsformand. Dorte Schmidt-Nielsen
Pris: 175,- Kr.

Fynske Årbøger 2014
Beværterne i 1800-tallet – nødvendighed eller årsag til ... Linda Petersen
En vestfynsk fejde. Lars Bisgaard
Fra Fyn over Atlanterhavet. Thorsten Kristian Fükking
En husmandsrejse i 1923. Marianne Weigel
Jugend Aliyah på Fyn. Lisette Juhl Hansen
Find dine aner i krigen 1864. Maj-Brit Lauritsen og Mette Seidelin
Fynske Årbøger – 75 år og nu på nettet. Marianne Weigel
Tema: Skole i 200 år
Odense købstads skoler 1780 - 1814. Pernille Sonne
To drenge fra Fyn og skolelovene fra 1814 og 1809. Pia Sigmund
Grundtvig, Kold og det grundtvig-koldske. Knud Bjarne Gjesing
Pris: 175,- Kr.
Fynske årbøger 2013
Fra København til Sanderumgaard. Historien om Johan Bülows afskedigelse fra hoffet i 1793. Ulrik Langen
Til fædrelandets oplysning. Præsternes indberetninger til Resens Atlas: Fyn. Thomas W. Lassen
Odense anno 1860. En franskmands rejseberetning fra Odense. Ole Jepsen
Olaf Andersen. En fynsk ildsjæl. Marianne Weigel
Fynboen spiser nødig vandgrød. Gode råd fra Madam Müller. Allan Røder
Svenske og polske landarbejdere i det Sydøstfynske landbrug i perioden 1875-1910. Belyst ved en lokal undersøgelse af Gislev, Langå og Svindinge Sogne. Anne Hansen
Tema: Vækkelser og vakte på Fyn
Vækkelserne på Fyn 1800-1870. Jens Rasmussen
Fynsk sindelag. Kresten Drejergaard
Jødisk liv i Faaborg 1793-1914. En demografisk synsvinkel. Elisabeth Rasmussen
Missionær Jens Hansen og de tidlige fynske mormoner. Margit Egdal
Pris: 175,- Kr.
Fynske Årbøger 2012
Mit politiske liv og tilhørsforhold til Fyn. Britta Schall Holberg
De hemmelige fødsler. En analyse af årsagerne til fødsler i dølgsmål og fosterdrab på Fyn 1850-1880. Annette Hansen
Glistrup på Fyn. Fra protestbevægelse til parti med indflydelse. Michael Kuur Sørensen
Tema: Krig og konflikt på Fyn
Krig og konflikt i Fyns oldtid. Mogens Bo Henriksen
Krig og fred. Højskoler, hær og skytteforeninger 1864-1920. Henrik Hvid Dalnæs
Hemmeligt politi og stikkernetværk på Fyn under den tyske besættelse. Stefan Staugaard Lindequist
Vidner for enden af bomben. Om Langelandsfort og Den Kolde Krig. Thomas Wegener Friis og Peer Henrik Hansen
Fra kranvogn til kampvogn. Et interview med Jan Falck Schmidt. Marianne Weigel
Pris: 175,- Kr.
Fynske Årbøger 2011
Gitte Nørrelund Haastrup og René Schrøder Christensen: Odense Staalskibsværfts boliger
Mogens Bo Henriksen: Nye fund fra Sydvestfyns gyldne bronzealder
Per Nielsen: Brudstykker af en boghandlerlærlings dagbog
Inge Mønster-Kjær: Fattigdom som forbrydelse?
Mogens Kragsig Jensen: De fynske amter. Embede og struktur 1662-2006
Peter Thor Andersen og Allan C. Zinn: Retsvæsenet og retslovgivningen
Inge Eriksen: Giftmordene i Fyllested
Allan C. Zinn: Kriminalitet på Helnæs 1720-1830
Peter Fransen: Ungdomsfængslet på Søbysøgård
Hans Ole Jasper: Bassesagen - en uopklaret fynsk kriminalsag
Pris: 175,- Kr.
Fynske Årbøger 2010
Ritt Bjerregaard: Mit fynske liv
Ellen Warring: Sanderumgaards romantiske have — genopstået som en fugl Fønix
Eigil Nikolajsen: Diagnose: vikingeskib — i 75-året for fundet af Ladbyskibet
Mette Seidelin: Da børn var medskyldige — lovgivning og straffepraksis i blodskamssager før 1933
Kasper Wilton: Odense Teater - og mig
Margit Larsen og Marianne Weigel: Brobygård 1966 - 67 — en billedserie om forvalterens dagligdag
Torsten Svensson: Juulskovkorset – et gotlandsk kors på Fyn
Karl Hansen: Barndom
Emre Altintas og Hussein Ali: Min fynske barndom
Per & Natalie Nielsen og Aleksandr Kiseljov: Hans Peter Hjerl Hansen — en fynsk iværksætter i Sibirien
Pris: 140,- Kr.
Fynske Årbøger 2009
Mads Thernøe: Slaget ved Nyborg.
Bendt bendtsen: Fra bondedreng til vicestatsminister
Pia Sigmund: Fra selskab til samfund: Fyens Stifts litterære Selskab
Hans Frede Nielsen: Rasmus kristian Rask - Liv og Levned
Ulla Kidmose, Gitte K. Bjørn og Claus P. Lund: Fynsk øl, brygget med lokal humle
Claus schou: Livet på Urte Mølle
Hans Christian Johansen: Offentlige nødhjælpsarbejder på Fyn - for 200 år siden
Marianne Weigel: Fremmede kommer til Nyborg
Leif Søndergaard Et glimt ind i vikingernes verden - ifølge Glavendrup-stenen
Peter Mygind Leth og Jesper Boldsen Skeletterne i krypten - Knud den helleige og hans broder Benedikt
Steen Ousager: Landsarkivet for Fyn 2008
Pia Sigmund og Dorrit Andersen: Ny lokalhistorisk litteratur
Pris: 140 Kr.
Fynske Årbøger 2008
Peter Thor Andersen: Købstadsrådhuset som symbol på dansk identitetshistorie.
Pia Sigmund: 1658 - svenskekrigene på Fyn
Mogens Kragsig Jensen: Et enevældigt privilegium i en parlamentarisk tid. Omkring afløsningen af de fynske majorater
Claus Schou: Den langfingrede bydreng
Andreas Jakob Brabrand Skov: Retsagen mod "Poul Tysker"
Harry Haue: Museet i historieundervisningen - online
Steen Ousager: Landsarkivet for Fyn 2007
Pia Sigmund og Dorrit Andersen: Ny lokalhistorisk litteratur
Pris: 140 Kr.
Fynske Årbøger 2007
Dorrit Andersen: »Historien i Ære«. Historisk Samfund for Fyn i 100 år
Karen Nøhr: En lokalpolitikers oplevelser. Tidl. amtsborgmester Karen Nøhrs erindringer
Nikolaj Slot Andersen: Det middelalderlige odenseanske bispeskisma
Hans Chr. Johansen: Seminaristernes indtog i den fynske landsbyskole
Karl Hansen: Til søs med Dorthea af Marstal
Per Boje: Fynsk industri har en glorværdig fortid, men har den også en fremtid?
Pris: 140 Kr.
Fynske Årbøger 2006
Mikkel Leth Jespersen: Herredsfogeden på Nordfyn i senmiddelalderen
Michael Bregnsbo: En dronning rejser over Fyn. Synliggørelse og iscenesættelse af enevælden...
Lars Bisgaard: Adelige kvinder og livet på Arreskov i renæssancen
Claus Schou: Niels Peder Madsens jordefærd
Marianne Weigel: "Gør din pligt og lidt til". Edvard Albert Weigels opvækst - en selvbiogrfi
Erling Hansen: Tage Einar Schack. Sognepræst i Marslev-Birkende 1897-1927
Thomas Wegener Friis og Peer Henrik Hansen:Den hemmelige krig - Efterretningsaktivitet på Fyn under den kolde krig
Jesper Thomassen: Grevskabet Brahesmindes patronatskirker
Pris: 140 kr.
Fynske Årbøger 2005
Andreas Skov: Clearingmord og schalburgtage. Den tyske terror på Fyn 1944-45.
Kirsi Ojala: At tjene for kost og løn hos godtfolk i 1700-tallets Odense.
René Schrøder Christensen: Udskiftningen på Brahetrolleborg. Et eksempel på godsejerens store indflydelse på kulturlandskabet.
Lars Bisgaard: Verdensborgeren på Fyn. Johan Bülow og Sanderumgårds have.
Anne-Birgit Yde Willumsen: Max Ydes barndom i Aarup 1909-25.
Pris: 50 kr.
Fynske Årbøger 2004
Margit Egdal: Ellen Hofman-bang 1879-1971.
Margit Egdal: Stuepige på Hofmansgave 1847-49.
Pia Sigmund: Edel - grevinde af Flandern, dronning af Danmark, hertuginde af Apulien
Dorrit Andersen: Da H.C. Andersen´s far blev frimester.
Anette Jensen: "For at undgaae et Liv mellem Øgler og Drager". Om ny praksis i behandlingen af separations- og skilsmissesager i 1800-tallet.
Claus Schou: To historier fra arbejdsanstalten i Magleby.
Inge Eriksen og Peter Fransen: Kvindeskæbner i kølvandet på tyven Frederik Hansen Berggreen.
Pris: 50 kr.
Årbøger 1908 - 2019
Af Historisk samfunds publikationer kan endnu leveres:

Årgang 1939 - 2005, pr. stk.: 10 Kr.
Årgang 2006 - 2011, pr. stk.: 50 kr.
Årgang 2012 - 2015, pr. stk.: 100 kr.
Årgang 2016 - 2019, pr. stk.: 175 kr.

Årbøger for Odense og Assens Amter 1913-1938 er alle udsolgt.
Årbøger for Svendborg Amt 1908-1937 er alle udsolgt.
I rækken af Fynske Årbøger fra 1939 er mange udsolgt. Eksempelvis 1945, 1949, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 og 1994.