Forside

Skriv til webmaster
Design: Anders Boye
www.andersboye.dk

Fynske Årbøger 2018
Pris: 175,- for ikke-medlemmer
Indhold Fynske Årbøger 2018

Solvognen. Pia Sigmund
Den forsvundne slagmark - slaget ved Øksnebjerg. Ole Jørgen Nørgaard
Slengerik kan gå! Ole Fevejle Leegaard
Gammelkirken i Nyborg. Kirstin Eliasen
Skt. Regisse af Frørup i middelalderen. Overvejelser omkring den fynske lokalhelgenkult. Svend Clausen
Fra Creme fraiche til Tykmælk - Avisen Fyns tegneserie 1979-81. Marianne Weigel
Tema Familie
Fattiggårdens kvinder. Anne Horsted Møller
Vi har en morder i familien. Anita Lillevang
De fire teglbrænderbrødre fra Lippe. Karl Peder Pedersen
Adskilt. Lisette Juhl Hansen
Fynske Årbøger 2008

Så er Fynske Årbøger 2008 tilgængelig som digital udgave på Årbøger digitalt. Læs eller genlæs om bl.a. Svenskekrigen på Fyn i 1658, Retssagen mod "Poul Tysker" og Den langfingrede bydreng.

Næste Arrangement

Lørdag den 4. maj 2019 kl. 14.00 – cirka 16.30
Lundsgaard gods og Agnes Henningsen

Lundsgaard ved Kerteminde er fra 1765, men herregårdens historie går længere tilbage, og den har været i en række fremtrædende danske og indvandrede tyske adelsfamiliers eje. Den nuværende ejer, Rudolf Iuel, vil berette nærmere om Lundsgaards lange historie. Derefter indtager vi kaffe og kage i AGNES H. Denne café har navn efter forfatterinden Agnes Henningsen (1868-1962), der var datter af godsets forpagter, og selv var hun med sit forfatterskab centreret om kønspolitisk frigørelse en særdeles kontroversiel skikkelse i sin samtid. Forfatteren Pia Juul vil fortælle mere om Agnes Henningsens liv og værker. Pia Juul er medlem af Det Danske Akademi. Hun har skrevet om Agnes Henningsen i Danske Digtere i det 20. århundrede.
Pris: 150 kr. for medlemmer, 200 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding: Bindende tilmelding med navn til tj@mfg.dk senest den 4. april.
Læs mere på Arrangementer

To lokalhistoriske perler

Landsbyregistrering i Fyns Amt
I 1983 udgav Fyns Amt en rapport om landsbyerne på Fyn. Under ledelse af daværende museumsinspektør og lektor Erland Porsmose blev der udarbejdet en registrering og kulturhistorisk vurdering af alle landsbyer på Fyn. En gruppe af historiestuderende indsamlede og bearbejdede kort og skriftlige kilder, der skulle danne grundlag for udpegning af bevaringsværdige landsbyer i regionen. For hver landsby er dels den historiske udvikling, dels de eksisterende forhold registreret.
LÆS HER om Landsbyregistrering i Fyns Amt, Foreløbig orientering Her kan du læse mere om undersøgelsen. Desuden er skemaer og kort forklaret.
LÆS HER om Landsbyregistrering i Fyns Amt og find materiale om alle de fynske landsbyer.

Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt
I 1995 udgav Fyns Amt en rapport om hovedgårdene på Fyn. Under ledelse af museumsdirektør doktor phil. Erland Porsmose, og museumsinspektør cand.mag. Anders Myrtue blev der udarbejdet en registrering og kulturhistorisk vurdering af hovedgårdene på Fyn. I Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt, Nøgle til Kommunerapporter og De Fynske Hovedgårde, Sammenfatninger og analyser af skemaregistreringen kan man læse mere om undersøgelsen, kilder til skemaerne, en totalfortegnelse over de fynske hovedgårde, over grevskaber, baronier og stamhuse.

Vi har fået lov til at linke til rapporterne, der ligger på Kartografisk Samlings hjemmeside. Her finder man også andet materiale om fynsk lokalhistorie.

Følg linket til Hovedgårdsregistreringen i Fyns Amt og find materiale om de fynske hovedgårde.
LÆS HER - om Nøgle til kommunerapporter
LÆS HER - om Sammenfatninger og analyser af skemaregistreringen
LÆS HER - om Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt

Fremover finder du links til Landsbyregistreringen og Hovedgårdsregistreringen under menupunktet Fynsk lokalhistorie.


CVR 73951011 - BANK: Nordea reg.nr. 2376 konto 6883 449 914 - IBAN: DK1020006883449914
- SWIFTADRESSE: NDEADKKK - MobilePay: 73524